Đặc điểm và tính chất tiêu chuẩn của vật liệu trám bít ống tủy trong nội nha

Quá trình điều trị nội nha bao gồm rất nhiều bước, mỗi bước đều rất quan trọng đảm bảo quá trình lấy tuỷ trọn vẹn. Sau khi các ống tuỷ được sửa soạn và làm sạch, phải được trám kín để tránh nhiễm trùng lại, giúp sửa chữa mô quanh chân răng và trả lại cấu trúc bình thường. Những vật liệu để trám bít hệ thống ống tủy cần có những tính chất sau:

1. Không làm đau nhức sau khi trám.

2. Không làm đổi màu răng, nhất là răng cửa.

3. Không tiêu ngót đi được.

4. Dính vào thành ống tuỷ.

5. Dễ sử dụng.

6. Dễ lấy đi khi cần.

7. Cản quang

Ngày nay, theo Grossman vật liệu trám bít ống tủy lý tưởng cần đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

* Dán kín ống tủy cả thành bên và phía chóp.

* Có tính trơ với độ ẩm.

* Có tính kìm khuẩn hay ít ra cũng không thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn.

* Không co sau khi đã đặt vào ống tủy.

* Không kích thích mô quanh chân răng.

* Không gây đáp ứng miễn dịch ở mô quanh chân răng.

* Không gây đột biến hay sinh ung thư.

Đánh giá nội dung này!
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments